Coaching/karriärutveckling
I en ökande förändringstakt på marknaden ställs det ständigt nya krav på medarbetarna i en organisation.

Befintlig personal måste ibland ställa om sin inriktning för att kunna möta en ny situation på bästa sätt.

I förändringsprocesser är en viktig del att identifiera de medarbetare som har kompetens och mognad för att ta nästa steg i sin utveckling.

Här erbjuder Accentus individuell coaching i syfte att identifiera, stödja och överbrygga i förändringsarbetet.