Om Accentus
Accentus är din samarbetspartner inom rekrytering, coaching och karriärutveckling. Vi rekryterar ledare och specialister till våra uppdragsgivare som finns inom näringslivet och offentlig förvaltning.

Vår affärsidé är att med professionalism och kvalité tillföra rätt kompetens för att förbättra ett företags och en organisations utveckling.

Vår Vision är att med förtroende vara den självklara och långsiktiga samarbetspartnern inom rekrytering och utveckling.