Rekrytering
Accentus arbetar med en noggrann och professionell hantering genom hela processen.

Att vara väl förtrogen med krav och förväntningar för befattning och uppdrag är en förutsättning för att nå bästa resultat.

Varje rekryteringsuppdrag är unikt, därför är rekryterings- och urvalsmetoder som används uppbyggda på ett sådant sätt att för varje enskilt uppdrag hittar vi en flexibel och anpassad lösning.

Valet av strategi i sökningen avgörs av uppdragsgivarens önskemål i kombination av tjänstens profil och karaktär.

Accentus har ett väl utvecklat kontaktnät samt en CV bas med flertalet kvalificerade kandidater. Denna sökväg används i många rekryteringsuppdrag och kan också kombineras i en annonserad rekrytering.

Urval arbetar vi med när uppdragsgivaren i en intern- eller externrekrytering har ett antal kandidater och önskar hjälp med en professionell urvalshantering. Arbetsmetoden är upplagd på samma sätt som ett rekryteringsuppdrag med djupintervjuer, personprofilsbedömning, referenstagning och kvalitets-uppföljning.

Personanalysverktygen som används är välrenommerade och normerade.

Efter genomfört uppdrag sker en kvalitetsuppföljning med uppdragsgivaren.